Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies bij keuze voor uw website

Analyse van uw klantengroepen, uw aanbod aan producten & diensten en uw werkprocessen om tot de juiste keuze te komen.

Vraag direct een offerte aan of voor meer informatie

U bent ervan overtuigd dat uw organisatie innovatiever moet worden.

U wilt:

 • dat uw medewerkers beter in staat zijn om op basis van gedegen klantinzichten meer ideeën om kunnen zetten naar commerciële proposities;
 • dat uw hele organisatie meer klantgericht gaat opereren (en niet alleen uw medewerkers in de buitendienst);
 • dat uw medewerkers beter in staat zijn om commerciële kansen te zien en die ook te benutten;
 • uw dienstenaanbod door een extern bureau laten innoveren.

De wetenschap dat vernieuwing ook een verandering betekent, schrikt u niet af. Integendeel!

Aan de andere kant is het voor u van niet te onderschatten belang dat de dagelijkse gang van zaken in uw onderneming zo weinig mogelijk wordt beïnvloed door projecten die u opstart. U bent op zoek naar een externe professional met ervaring, kennis en kunde die uw plannen een impuls geven.

Pelátis Innovatie formeert een team voor u, bestaande uit onze mensen, eventueel aangevuld met een adviseur of specialist uit uw organisatie. Dit team krijgt de opdracht om voor uw bedrijf op zoek te gaan naar nieuwe dienstverleningen. Uitgaande van uw ideeën of kansen beoordelen wij gezamenlijk welke het waard zijn om te onderzoeken.

Vervolgens:

 • voert het team dat onderzoek zelfstandig voor u uit en komen terug met vaak verrassende inzichten,
 • bedenken wij gezamenlijk mogelijkheden om invulling te geven aan die inzichten,
 • worden de meest geschikte ideeën door het team uitgewerkt tot prototypes,
 • en als laatste beslist u welke het meest haalbare en realistische prototype is, dat daadwerkelijk op de markt gezet kan worden.

Kortom: Pelátis Innovatie voert het werk voor u uit en u stuurt en beslist.
Zo creëren wij een propositie die direct aansluit op de beleving en behoeften van uw klanten! De verkoop van uw product of dienst is daarmee gegarandeerd, hoe mooi is dat!
Met een minimale inspanning wordt dus een maximale kans op nieuwe business behaald.

Pelátis Innovatie maakt gebruik van Design Thinking **

Onder Design Thinking komen een aantal methoden, principes en technieken samen: Service Design, Ontwerpen voor emotie, Merkgericht innoveren, Creatief probleem oplossen, Product innovatie, Duurzaam ontwerpen, Overredend ontwerpen (Persuasive Design).
Maar ook modellen, begrippen en onderwerpen als: Business Model Canvas, Value Proposition Design, Solving Complex and Wicked Problems, Environment Mapping, Stakeholder Mapping, Horizontaal organiseren, Werken onder architectuur.

Bij Pelatis Innovatie gebruiken wij onze ervaring met al deze modellen en technieken om voor commerciële dienstverleners nieuwe business modellen en innovaties in dienstverlening te ontwerpen. Dat doen wij samen met de multidisciplinaire teams van onze klanten én HUN klanten. Dat is vrij uniek in Nederland!

Pelátis Innovatie gaat samen met u dieper in op één van de volgende onderwerpen:

 • Analyse van een bedrijfskundig of organisatorisch vraagstuk binnen uw kantoor of bedrijf.
 • Opstellen van een bedrijfsmodel voor uw kantoor of bedrijf.
 • Opstellen van een waarde propositie voor uw kantoor of bedrijf.
 • Kiezen van een ander verdienmodel.
 • ICT inzetten als strategisch bedrijfsmiddel.

Lastig om uit bovenstaand lijstje te kiezen? Bel ons en wij adviseren u graag.

Ook past Pelátis Innovatie Business Model Canvas toe, daarmee houdt u grip op de noodzakelijke veranderingen in uw bedrijf zodra u het innovatieproces in gang heeft gezet.

Met een Business Model Canvas krijgt u in één visuele plaat inzicht hoe uw bedrijf er voor staat of hoe het eruit kan zien als u daar veranderingen in doorvoert. Dit is een krachtig, bewezen en eenvoudig toe te passen hulpmiddel voor het:

begrijpen van uw bedrijf door inzicht en overzicht;

ontwerpen van veranderingen aan of het compleet opnieuw opzetten van een bedrijf;

toepassen en doorrekenen van nieuwe verdienmodellen;

overzicht behouden bij het doorvoeren / implementeren van de veranderingen.

Sinds enkele jaren maakt het Business Model Canvas vast onderdeel uit van relevante studieprogramma’s op de toonaangevende nationale en internationale universiteiten en hogescholen.

** Eén definitie van Design Thinking is deze:
‘Een mens-gerichte innovatie aanpak die leunt op designtechnieken en -inzichten om de behoeften van mensen, de mogelijkheden van technologie en de eisen van bedrijven te integreren zodat deze succesvoller kunnen zijn.’
Een andere uitleg van het begrip Design Thinking is:
‘Een aanpak om problemen op te lossen waarbij managers de mindset en aanpak van ontwerpers toepassen bij het ontwikkelen van innovatieve producten, processen en bedrijfsmodellen om groei en innovatie te versnellen en om bedrijven onderscheidend te laten zijn in overvolle markten’.

Waarom kiezen voor Pelatis Innovatie?

Omdat wij een aantal belangrijke uitgangspunten hanteren.

1. Uw klanten erbij betrekken
Uw klanten kopen uw diensten voor een goede reden. Zij weten als geen ander welke waarde die biedt, hoe die toe te passen en te gebruiken zodat die voor hen maximale waarde oplevert, van welke aard dan ook. Zij zijn dus de experts bij uitstek als het gaat om actuele kennis over het wel en wee van uw dienst en dienstverlening. Pelátis Innovatie gaat dus altijd op onderzoek uit bij uw klanten. U kunt uw klanten geen grotere eer bewijzen dan hen rechtstreeks te betrekken in uw plannen om uw dienstverlening nog verder te verbeteren.
2. Co-creatie
Modewoord, maar toch; in alle stappen van het innovatieproces gebruiken wij multidisciplinaire teams. Daarin zitten uw medewerkers, uw marketingmensen, mensen van finance en natuurlijk uw klanten. Samen kan je heel veel van elkaar leren, elkaar beter gaan begrijpen en onder onze begeleiding met creatieve ideeën komen om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen en uit te testen.
3. Prototyping
Volledig uitgewerkte en gespecificeerde (lees: dure) nieuwe werkprocessen en diensten bieden geen garantie voor een succesvolle marktintroductie. Door een aantal ideeën snel en goedkoop voorbij het rudimentaire stadium te brengen, wordt snel duidelijk wat wel levensvatbaar lijkt en wat niet. Daarvoor maken wij gebruik van eenvoudige materialen, van ‘mockups’, en van andere methoden.
4. Social Media en ICT
Bij innovatieve diensten hoort ook state-of-the-art ondersteuning van uw back-office en support afdeling(en). Daar waar mogelijk en zinvol bieden oplossingen gebaseerd op nieuwe ICT, apps en social media absolute voordelen qua snelheid en bereikbaarheid van de hedendaagse veeleisende klant. Indien gewenst, dragen wij ook zorg voor de bouw van dergelijke apps en de integratie daarvan in uw organisatie.
5. Geen dikke rapporten
Pelátis Innovatie levert vooral geen dikke dure rapporten op. Dat is simpelweg zonde van onze en uw dure tijd. Wij geloven meer in inzichten en tastbare resultaten. Naast het opleveren van een aantal prototypes zullen wij de tijdens het traject opgedane inzichten, kansen en ideeën zoveel mogelijk vastleggen met foto’s, filmpjes of tekeningen.
6. Inpassen
Bij Pelátis Innovatie blijft het niet alleen bij ontwerpen en plannen maken. Wij dragen zorg, samen met u, voor een praktische realisatie van de ontwerpen. Wij hebben tientallen jaren ervaring in projectmanagement in complexe omgevingen binnen de high-tech en de financiële wereld. Met deze vaardigheden staan wij borg voor een succesvolle verandering in uw organisatie.

Vraag direct een offerte aan of voor meer informatie